Bemutatkozás

Óvodánk kettő tagóvodával működő összevont óvoda. Helyi nevelési programunk egy gyermekközpontú, szeretetteljes, befogadó, családias légkört biztosító óvoda önmeghatározása. Az érzelmi nevelésen alapuló, a játék elsődlegességét hangsúlyozó, a környezet megismertetését, megszerettetését az óvodapedagógusok egyéni irányultságát figyelembe vevő nevelést vállalunk a művészetek eszközeivel. A játékba integrált tanulási tevékenység a közvetlen tapasztalatszerzésen alapul, és kötött vagy kötetlen szervezeti formában valósul meg. Az óvoda csoportszervezését az igények és lehetőségek határozzák meg. Tudatosan vállaljuk a homogén és a heterogén életkor szerinti összetételt egyaránt. Az óvoda napirendje rugalmas, megkötéseket csak a gyermekek érdekében tartalmaz.

Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve segítsük elő a gyermekek sokoldalú, harmonikus, egészséges fejlődését, a magasabb rendű érzelmek kibontakozását, az életkor és az egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Óvodásaink a belső érés és a sokoldalú képességfejlesztés eredményeként váljanak alkalmassá az iskolai életre, szomatikus, mentális és szociális érettség terén egyaránt. A gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógusok és dajkák feltétel nélkül szeretik őket, elfogadják különbözőségüket. Érzelmi gazdagság, pedagógiai optimizmus és derű jellemzi a sok éve együtt dolgozó, kollektívát. A tagóvodák szétszórt elhelyezkedése, a különböző környezeti feltételek, az eltérő szülői igények tagóvodánként más és más arculat kialakulását eredményezték.

Az irodalmi és a zenei nevelés kiemelt szerepet kap. Célunk, hogy a gyerekek ebben a fogékony életkorban lehetőleg csak művészi értékű zenei és irodalmi anyaggal találkozzanak. Több éve, immár hagyományként szervezünk élőzenés farsangot, kéthetente pedig élőzenés táncházat a gyerekek által jól ismert ifjú népművészek vezetésével.

Óvodáinkban a helyi igények és lehetőségek figyelembevételével szervezzük az óvoda életét. Hangsúlyozzuk a családi nevelés semmivel nem pótolható elsődlegességét, amit nevelőmunkánkkal kiegészítünk.

Közös célunk, hogy az iskolába induló gyermek érzelmileg gazdag, jól tájékozódó, megfelelő önbizalommal rendelkező, nyitott személyiséggé váljon. Igényelje a közösséget, s annak életében tevékenyen vegyen részt. Derűs, a humort értő és igénylő, a szépre s jóra fogékony, boldog gyermek legyen.

Szabó-Faur Gabriella
óvodavezető

Fillér Óvoda

1024 Budapest, Fillér u. 29.

Telefon/fax: (06) 1/315-0669, 315-0828

A Fillér Óvoda az összevont egység központi óvodája. A szecessziós stílust megőrizve újjáépített óvoda belül korszerű, a gyerekek életkorához, igényeihez igazodik. Felszereltsége optimális feltételeket biztosít a nevelőmunkához. Kiemelt szerepet szánunk az esztétikus környezet iránti igény kialakításának, a természetes anyagok alkalmazásának. Az ízlésfejlesztés fontos feladatunk.

A speciális tornaszerekkel is felszerelt tornaterem sokoldalú mozgásfejlesztésre ad lehetőséget, ezen túlmenően közösségi funkciót is ellát. Itt fogadunk előadóművészeket, népzenészeket, a volt óvodásaink itt adnak karácsonyi koncertet. A kézműves technikák alapjainak elsajátításához is adottak a tárgyi feltételek, az égetőkemencét mindkettő óvodánk szívesen használja. Az egészséges életmódra nevelés szintén fontos alapfeladatunk. A "Madár-óvoda" programban 4 éves koruktól vesznek részt a gyerekek. Kihasználjuk az udvar adta lehetőségeket, biztonságos környezetben, változatos játékeszközökkel, szabadon játszhatnak a gyerekek.

Délután – igény esetén – játékos tornát, élőzenés táncházat, angol nyelvoktatást, a kisfiúk számára foci-sulit szervezünk. Hangversenyekre, hangszerbemutatóra járunk a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskolába. Élünk a Marczibányi Téri Művelődési Központ közelségéből adódó lehetőséggel, a nagyobbakkal színházbérletünk van gyermekelőadásokra.

Érmelléki Utcai Tagóvoda

1026 Budapest, Érmelléki utca 12.

Telefon: (06) 1/212-5525

Érmelléki Utcai Tagóvodánk csendes budai környezetben, egy villaépületben működik. A kétcsoportos óvodában vegyes életkori összetételű csoportokat szervezünk, élve annak pozitív nevelő hatásával. Ez a csoportszervezési mód is hozzájárul programunk megvalósításához, a családias, kis óvoda nyújtotta lehetőségek kihasználásához.

A csoportszobák berendezése korszerű, felszereltsége optimális. Mindkét szobában van galéria, ami az alapterület növelése mellett a gyermekek által kedvelt és jól kihasznált színfolt. Az óvoda kertje egész évben jól szolgálja a gyermekek testi nevelését.

Vannak közös kulturális programok a Fillér utcai óvodásokkal. A vizuális nevelés keretein belül ismerkednek a gyermekek a népi kismesterségekkel. Élőzenés táncházat szervezünk szülői igény alapján. A nagyobbak alkalmanként részt vesznek a "Madár-óvoda programban".